ش. فرستاده -- واژگان -- ۷ همه!
۱ راستش رو بخواین
۲ نقّاشی
۳ هیچکدوم
۴ جدّی می‌گین؟
۵ تا گشنگی، مرض و بدبختی تو این دنیا هست...
۶ به اینکارا پرداختن گناهه
۷ یه توضیحِ کوچلو اینجا بدم
۸ دعوا و دلخوری
۹ منتهی نمیشه
۱۰ بحث
۱۱ به نتیجه‌ای که می‌خوام برسم
۱۲ روی کُرهٔ زمین
۱۳ ریشه‌کَن شده
۱۴ صلح و آرامش و رفاه
۱۵ نوعِ بشر
۱۶ ایمان و عقیده
۱۷ گناه بودن
۱۸ تأکید می‌کنم
۱۹ رقص
۲۰ پیانو زدن
۲۱ مرحمت شما زیاد
۲۲ رنجوندن
۲۳ خیلی رنجوندیش، رفیق
۲۴ در قبالِ
۲۵ تو از اوّل بیشتر می‌رنجی
۲۶ کاری جز رنجوندن هم و زخم زدن به هم نداریم
۲۷ اونهمه پیانویی که با احساس برای ما زده شده
۲۸ نفی می‌کنی و خط می‌کشی
۲۹ تمام زندگی این دختره
۳۰ هنرستان موسیقی
۳۱ کنسرواتوار اینجا
۳۲ دورهٔ فوق لیسانس
۳۳ صرف کاری شده که امروز بهش بگین گناه
۳۴ این درست نیست
Go to the FLASHCARDS>>
<< Back to Film

HTML 4.01